En el singular

AprobaciĆ³n de la Renuncia del Concejal Principal del Concejal Egis Caicedo
https://ojoalconcejo.org/mocion/jorge-acaiturri-82/